Credosommar-Podden

2018 (01) - Därför ska jag locka ut henne i öknen och söka vinna hennes hjärta (Anna-Sophia Bonde)

July 22, 2018

Bibelstudie med Anna Sophia Bonde ur Hosea kapitel 1 och 2. Därför ska jag locka ut henne i öknen och söka vinna hennes hjärta. Vad gör jag när Gud för mig dit jag inte vill? Vågar jag lita på att Han vill helaa mig?