Credosommar-Podden

2018 (03) - Ty jag är Gud … den Helige mitt ibland er (Anna Sophia Bonde)

July 22, 2018

Bibelstudie med Anna Sophia Bonde ur Hosea kapitel 11 - 14. Ty jag är Gud … den Helige mitt ibland er - om vad det innebär att Gud är både helig och barmhärtig.